Évados áttekintés

1. ÉVAD

   Három hónappal nagymamájuk halála után régi családi házukba költözik a három Halliwell-nõvér: a legidõsebb, karrierista és racionális Prue, a szabad szellemû és jövõkép nélküli Phoebe, és a korban és személyiségben is kettejük között elhelyezkedõ Piper. Bár a kapcsolat a testvérek között nem túl rózsás, összeköti õket az õszi napéjegyenlõség éjszakája, amikor Phoebe a padláson talált Árnyak Könyvébõl felolvassa a legelsõ igézetet, és ezzel felébreszti a testvérekben szunnyadó boszorkányerõket. Kiderül, a nõvérek a késõ középkori Warren-boszorkányok egyenes ági leszármazottai: Piper az idõ megállításának képességét, Phoebe a jövõbe látást, Prue pedig a telekinézist, vagyis a tárgyak elmével való mozgatását örökli õseitõl. Jó boszorkányok õk, hárman együtt pedig a Hármak erejét, a leghatalmasabb, gonosz elleni erõt testesítik meg.
   A három nõvér élete teljesen felfordul, hiszen most már nem elég egyedülálló nõként helyt állniuk a modern világban, munka- és párkapcsolati viszonyokban. Mostantól folyamatosan próbára teszik õket a sötét erõk is: a rossz útra tért önzõ boszorkányok, a warlockok célja a jó boszorkányok megölése és erejük elrablása, a démonok pedig az alvilág újra és újra elõtörõ rémei, akik ártatlan emberek és a világ épségét veszélyeztetik. Õvelük küzdenek meg nap mint nap a Bûbájos boszorkák a gonosz elleni harc és az ártatlanok védelmének jegyében.
   A testvéreknek hamar rá kell jönniük, hogy körülöttük senki sem az, akinek mondja magát. Piper volt barátjáról kiderül, hogy a lányok életére törõ warlock; a szomszédba költözõ fiatalokról, hogy a több évszázadnyi mágikus információt tartalmazó Árnyak könyvére törõ alakváltó démonok; Prue fõnökeirõl (munkahelyén, a Buckland's aukciósháznál), hogy szintén a Hármak erejének elpuszítására törekszenek.
   Maga a Halliwell-család még nagyobb meglepetéseket tartogat: a lányok anyja, Patty, és nagymamája, Penny is erõs boszorkányok voltak, és apjuk, Victor, kifejezetten azért hagyta el a lányokat még kiskorukban, mert õ normális lányoknak szerette volna õket nevelni, míg Patty és Penny ragaszkodtak ahhoz, hogy a lányok beteljesítsék sorsukat, és boszorkányok legyenek. Így maradt anyjuk halála után egyedül a három kislány, és ezért nagymamájuk nevelte õket.
Hamarosan arra is fény derül, miért költözött annak idején, az 1900-as évek elején a házba a testvérek akkori õse: az épület hatalmas energiaközpontnak ad helyet, melyet ha a jó birtokol, az a világban is a jót segíti, így Prue-nak, Pipernek és Phoebe-nek nem csak az ártatlanokat, magukat és az Árnyak Könyvét, hanem a házat is védelmezniük kell.
   A természetfeletti erõk csatározásainak közepébe csöppent két rendõrfelügyelõ, Andy Trudeau és Darryl Morris próbálnak végére járni a városban a bizarr gyilkosságoknak. Andy ráadásul gimnáziumi szerelme volt Prue-nak, így egyre furcsább lesz, hogy Prue-nak köze van az egyre nagyobb számú megoldatlan gyilkossági ügyhöz. Prue elõször próbálja titokban tartani Andy elõtt valódi kilétét, de amikor nem tud tovább várni, egy igazságvarázslat segítségével teszteli, mit szólna Andy a valósághoz. Andy nemleges válasza miatt Prue szakít a férfival és tovább titkolja, mi köze az újabb és újabb megoldatlan ügyekhez.
   Még egy férfi kerül közel a testvérekhez, a házhoz ezermesterként és restaurátorként érkezõ Leo Wyatt. Hamarosan róla is lehull a lepel: Leo sem halandó, hanem a testvéreket születésük óta figyelõ égi lény, egy fényõr. De nem is csoda, hogy kezdetben vonakodik felfedni kilétét: vonzalma Piperhez szinte azonnali, ám egy égben hozott szabály szerint a fényõröknek és a boszorkányoknak tilos egymásba szeretniük, így bármennyire is kölcsönös egymás iránt fellobbanó szerelmük, Leo-nak el kell mennie.
   A három nõvér persze nem hagyhatja ott hétköznapi életét sem, hiszen valamibõl élniük is kell. Piper a Quake nevû étteremben dolgozik szakácsként, és arról ábrándozik, hogy egyszer saját étterme legyen, hiszen ebben folyamatosan konfliktusba kerül különbözõ feletteseivel. Prue mûvészettörténeti végzettségével múzeumi munkája után a Buckland's aukciósházban helyezkedik el, ahol szintén gyakran van szükség szakértelmére. Phoebe tanulás szempontjából a család fekete báránya: a fõiskolát ott hagyta, alkalmi munkákat keres, de ritkán talál. Prue munkája marad az egyetlen stabil állás a családban, miután Piper rádöbben, saját álmait kell megvalósítania.
   A Bûbájosok egy év alatt sok mindent megtanulnak a mágikus világ mûködésérõl. Számos ellenfél például nem közvetlenül az életükre tör, hanem inkább felettük veszi át az irányítást, ezzel még nehezebbé téve a lányok dolgát: Piper például egy szívtelen szörnnyé, Wendigová változik, és fordul saját testvérei ellen, Phoebe felett pedig egy gyermekkorából ismerõs lény, a Mumus veszi át az irányítást és teszi õt gonosszá. Más gonosztevõk a nyers erõ helyett az emberi gyengeségeket használják céljuk eléréséhez, mint Barbas, a félelem démona, aki legnagyobb félelmeiket fordítja a testvérek ellen.
   Az elsõ év legfontosabb tanulsága az újdonsült jó boszorkányok számára azonban az, hogy nem csak õket, de szeretteiket is veszélyezteti küldetésük. Amikor egy magát korábban rendõrnek álcázó démon támad újra és újra a lányokra, a testvérek bár megmenekülnek, Andy nem éli túl a nekidobott energiagömböt. Egy éves boszorkányévfordulójukhoz közeledve így a Bûbájos boszorkáknak azzal kell szembesülniük, hogy bár a gonosz elleni szakadatlan harcukkal újra és újra ártatlan embereket mentenek meg, õk maguk családi örökségként csak magukra számíthatnak...

<<vissza

©2003-2009 Magyar Charmed Portál - www.charmed.hu
Minden jog fenntartva!